Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

An toàn thông tin mạng tỉnh Hà Tĩnh

Về một giải pháp nâng cao độ an toàn cho lược đồ chữ ký số trong vành hữu hạn

Đăng 30-08-2019    2262 Lượt xem    
Đăng ngày 30-08-2019 15:52
2262 Lượt xem
Xem cỡ chữ

CSKH-02.2018 - (Tóm tắt) - Chữ ký số ngày càng được sử dụng rộng rãi và là yêu cầu bắt buộc đối với rất nhiều nền tảng an toàn. Bài báo đề xuất một giải pháp nâng cao độ an toàn cho lược đồ chữ ký số dựa trên bài toán logarit rời rạc trên vành hữu hạn.


  • về việc
Loading the player...
Bộ Thông tin và Truyền thông:
Sở - Ban - Ngành:
Liên kết khác: