Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

An toàn thông tin mạng tỉnh Hà Tĩnh

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mọi góp ý xin liên hệ: An toàn thông tin mạng tỉnh Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 18, đường 26/3, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 02393 895589

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

 • Thông tin người gửi
 • Họ và tên (Bắt buộc):
 • Địa chỉ:
 • Email:
 • Điện thoại:
 • Đóng góp ý kiến
 • Tiêu đề (Bắt buộc):
 • Chuyên mục:
 • Nội dung (Bắt buộc):
 • Tài liệu đính kèm:(chấp nhận file :.pdf,.doc,.docx,.xls,.xlsx)
 • Mã xác nhận (Bắt buộc): reload capcha