Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

An toàn thông tin mạng tỉnh Hà Tĩnh

Các phương pháp tấn công ngân hàng

Đăng 08-09-2019    2393 Lượt xem    
Đăng ngày 08-09-2019 15:51
2393 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Bài báo trình bày tổng quan các phương pháp mà tội phạm điều khiển học sử dụng để tấn công các tổ chức tài chính, ngân hàng, trong đó tập trung vào các xu thế chung trong lĩnh vực này và cách mà tội phạm mạng có thể ẩn mình khỏi các phương tiện chống virus.


  • về việc
Loading the player...
Bộ Thông tin và Truyền thông:
Sở - Ban - Ngành:
Liên kết khác: