Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

An toàn thông tin mạng tỉnh Hà Tĩnh

Kiểm soát rủi ro để ngăn chặn vi phạm dữ liệu do bên thứ ba gây ra

Đăng 13-12-2021    3496 Lượt xem    
Đăng ngày 13-12-2021 20:01
3496 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Khi công nghệ ngày càng phát triển và thế giới đang dần số hóa, thì việc xuất hiện nhiều cuộc tấn công mạng với mức độ phức tạp, tinh vi, gây thất thoát dữ liệu ngày càng phổ biến. Các dịch vụ của bên thứ ba và thông tin nhạy cảm bị tiết lộ đã gây tác động tiêu cực đến lòng tin của người dùng. Vi phạm dữ liệu của bên thứ ba xảy ra khi dữ liệu nhạy cảm bị đánh cắp hoặc khi hệ thống của họ được sử dụng để truy cập và lấy cắp thông tin được lưu trữ trên hệ thống.


  • về việc
Loading the player...
Bộ Thông tin và Truyền thông:
Sở - Ban - Ngành:
Liên kết khác: