Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

An toàn thông tin mạng tỉnh Hà Tĩnh

Diễn tập Quốc gia về ứng cứu sự cố năm 2019

Đăng 31-07-2019    2322 Lượt xem    
Đăng ngày 31-07-2019 08:42
2322 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Tấn công mạng ngày càng thay đổi nhanh chóng, với những thủ đoạn tấn công mới, tinh vi hơn, quy mô lớn hơn. Để đối phó kịp thời trước tình hình tấn công mạng phức tạp như vậy, các đợt diễn tập trong nước và quốc tế là hết sức cần thiết và cần được coi trọng.


  • về việc
Loading the player...
Bộ Thông tin và Truyền thông:
Sở - Ban - Ngành:
Liên kết khác: