Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

An toàn thông tin mạng tỉnh Hà Tĩnh

Báo cáo tóm tắt xếp hạng ATTT cho Cổng TTĐT cơ quan nhà nước năm 2019

Đăng 23-08-2019    2540 Lượt xem    
Đăng ngày 23-08-2019 08:21
2540 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Cổng/Trang thông tin điện tử (gọi tắt là Cổng/Trang TTĐT) là một trong những hệ thống thông tin quan trọng nhất của cơ quan, tổ chức nhà nước, là giao diện giao tiếp và cung cấp các dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp và cộng đồng.


  • về việc
Loading the player...
Bộ Thông tin và Truyền thông:
Sở - Ban - Ngành:
Liên kết khác: